Textové pole: minimální rozlišení 1024:768
optimální 1280:1024