TRAMPSKÁ NOTA Padochov
 
12.5-14.5.2017
 
 
- Trampská nota je soutěžní písn
ičkový festival, který se koná ve
venkovním prostoru. areálu sokolovny Padochov, ve vísce jež se nachází cca 28 km jihozápadně
od města Brna.
- Žánrově jsou zde prezentovány písně trampské, folkové, bluergrassové i country.
- Celá akce začíná v pátek v podvečer odpoledne a končí v neděli v 10.00 hodin.
- Souběžně se sobotním soutěžním festivalem probíhá doprovodná výstava týkající se trampingu,
jeho tvorbě, humoru, časopisům, cenám a všemu co se kolem něj točí.
- V areálu jsou k dostání trampské časopisy, knihy a většinou
nejrůznější suvenýry či jiné zajímavosti.
- Pořadatelem této akce je Sdružení Pooslavských osad (se sídlem
v Padochově) – což je nezisková organizace - občanský spolek
jehož hlavním cílem je pořádání společenských a kulturně
hudebních akcí, dále se zabývá ochranou přírody, ekologií, vydává
různé tiskoviny a knihy.

 

 


Program Trampské noty
/Vstupné na celý víkend 150,- Kč/

Pátek 12.5.2017
V 19.00. hod. bude zahájena oficiálně neoficiální část
v Padochově v areálu Sokolovny s názvem Setkání
u táboráku. Jedná se romantické a družné posezení
s kytarami u malého ohně pod širým nebem. Na počátek
opět vystoupí a celou zábavu rozjede místní stálice
Pumpaři, která letos oslaví dvacáté první
narozeniny. V hraní a zpěvu potom pokračují skupiny
z řad účinkujících, kteří přijedou již v pátečním odpoledni
či večeru nasát atmosféru blížící se soutěže. Dlužno
podotknout, že se snažíme celý pátek vést volnou
formou neoficiálního setkání, prostě jako na potlachu.
Celá atmosféra tím dostává nádech absolutní volnosti
a pohody, kterou se právem honosí akce trampského charakteru. Pro účastníky je připraveno nezbytné občerstvení ve formě alko i
nealko nápojů. Spát je možno přímo na místě konání (samozřejmě ve vlastních spacácích a stanech), nebo po domluvě v sále místní
sokolovny. Hraní a zpěv se většinou protáhne až do ranních hodin, kdy účastníci bez oddechu míří už přímo na zahájení písničkového
festivalu.
Sobota 13.5.2016
11.00 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - VYTAŽENÍ FESTIVALOVÉ
VLAJKY
11.10 - 18.00 Souběžně bude probíhat výstava TRAMPSKÉ TVORBY
Od 11.10 Blok Duet a jednotlivců
Od 13.15 První blok SKUPIN
16.15. Host: B.P.T. (Zlín)
Od 17.15 Druhý blok SKUPIN
Od 20.00 hlavní host – skupina LOKÁLKA (Hradec KRÁLOVÉ)
21.00 SLAVNOSTNÍ ZAPÁLENÍ OHNĚ, VOLNÁ ZÁBAVA


Neděle 14.5.2017
10.00 hod. SLAVNOSTNÍ
UKONČENÍ FESTIVALU - STAŽENÍ
FESTIVALOVÉ VLAJKY
Již u vstupní brány do areálu, kde sedí naše děvčata u
pokladny na vás čeká mimo jiné sborník TRAPNO, což je
informační trampský programový zpravodaj vydaný speciálně pro
potřebu Trampské noty, zde dostanete všechny potřebné
základní informace, nebo se Vás ujmou někteří z pořadatelů.
Celý sobotní maratón písniček zahajujeme písní Pahorky od
známého nestora kamaráda Rolfa + J. Fládra slavnostním
vytažením festivalové vlajky. Posléze následují bloky duet a
jednotlivců a samozřejmě skupin. Zároveň se zahájením
písničkové soutěže je otevřena výstava na které se letos
představí TRAMPSKÁ TVORBA. Festival probíhá venku pod širou oblohou a to za jakéhokoliv počasí!!! Trampská písnička ale zní
nejlépe pod širou oblohou a navíc má divák mnohem větší možnosti volného pohybu i dalších věcí, které jsou v uzavřeném prostoru
sálu nemyslitelné. Během celého dne se snažíme uspořádat program a pořadí účinkujích tak, aby svým způsobem gradoval od počátku
směrem k večernímu vyhlašování. Dostupné informace zase naleznete na informační tabuli, včetně zvadel na další různé jiné
písničkové či další trampské související akce.
Po ukončení soutěže a nezbytné přestávce se zapaluje slavnostní festivalový oheň u kterého se vyhlašují výsledky a
předávají ceny. Po slavnostním vyhlášení jsme pro letošní polokulatý ročník připravili vystoupení vítězů a držitelů nejvyššího ocenění
ve skupinách. Takže zde uslyšíte as uvidíte své nejoblíbenější interprety z minulých ročníků!!! Po ukončení slavnostního koncertu bude
oficiální část ukončena a dále již vše probíhá a pokračuje na rozdíl od oficiálního hraní bez ozvučovacího aparátu – opět ve stylu
potlachového ohně. Skupiny se obvykle dále potom střídají či seskupují v různé hudební útvary či tělesa a hraje se až do hluboké noci,
či do rána.
Slavnostní ukončovací akt celého festivalu probíhá v neděli v deset hodin, opět za tónů písně Pahorky a slavnostního
stažení festivalové vlajky. Pak už zbývá jen loučení a zalamování palců. Hraní však zdaleka nekončí a ti největší vytrvalci hrají ještě
dlouho do odpoledne.
V průběhu celého víkendu je k dispozici dostatek občerstvení všeho druhu, včetně studených i teplých jídel, nocleh je opět možný
v sále sokolovny, či v jejím areálu, ve vlastních spacácích a stanech.
Další případné dotazy či informace:


Igor ,,DROBEK“ Kučera
Padochov 153 – Oslavany
664 91 IVANČICE
GSM: +420 721 382 360, Mail.: spo@email.cz, www: podkova.e-metro.cz